Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/consensusbg/www/root/wp-content/plugins/seo-wordpress/seo-rewritetitle-class.php on line 17
Данъчни облекчения за инвалиди | КОНСЕНСУС

Данъчни облекчения за инвалиди

Categories: ПУБЛИКАЦИИ
Published on: 6 март, 2014

Лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, намаляват данъчната си основа с двойния размер на необлагаемия месечен, съответно годишния необлагаем минимум, който е 2400 лв. за 2001 година. Тези, които ползват това облекчение, заплащат данък, само ако годишният им доход надхвърля 2400 лв. В този случай те дължат данък единствено за парите, надхвърлящи тази сума.

За да ползват тези облекчения, лицата с трайни увреждания трябва своевременно да удостоверят пред работодателя с експертно решение процента на намалената си работоспособност. Така данъчната им основа се намалява със съответния размер при авансовото заплащане на данъка.

Лицата с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто, които са собственици на жилище, плащат данъка за основното си жилище с 75% намаление. Основно жилище е това, което задоволява жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през преобладаващата част от годината. Намаление при заплащане таксата за битови отпадъци не е предвидено. (Чл.25 ал.2 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ)

Инвалид, който е собственик на автомобил с обем на двигателя до 1800 куб.см. и мощност до 100 конски сили, е освободен от заплащане на данък върху колата (Чл.58 ал.1 т.4. ЗМДТ). Ако тези параметри са по-високи, се изплаща пълният размер на данъка без никакви облекчения.

Инвалидите с над 90 на сто трайна намалена работоспособност, както и инвалиди навършили 6 и повече години и имат до 90 на сто загубена работоспособност и трайно ограничена възможност за социална адаптация със заболявания посочени в Приложение към чл.4, ал.1 т.2 от Закона за митниците, при внос на автомобил от чужбина се освобождават от митнически сборове до размера на левовата равностойност на 900 щатски долара. Това облекчение те могат да ползват, ако автомобилът е с обем на двигателя до 1800 куб.см. и мощност до 100 конски сили. (Приложение 3)

Правоимащите се освобождават от мито на сумата до 900 щатски долара след представяне в Агенция “Митници” на: заверено експертно решение; протокол, издаден от специализираната лекарска консултативна комисия към съответното лечебно заведение за болнична помощ; и декларация по образец на Агенция “Митници”, че не са внасяли или купували лек автомобил за период от 3 години за употребявани и 5 години за нови автомобили.

В случаите, когато размерът на вносното мито надвишава левовата равностойност на 900 щатски долара, изчислена по седмичния курс, прилаган от митническите учреждения, разликата до дължимата сума подлежи на заплащане от вносителя. Ако размерът на сумата на митото е до левовата равностойност на 900 щатски долара – се освобождава или възстановява реално дължимото или заплатеното мито.

Освобождават се от заплащане на държавни такси инвалидите, бременните и майките с деца до 6-годишна възраст, сираците, в случаите на прехвърляне от едно учебно заведение в друго, от една специалност или форма на обучение в друга по здравословни причини, установени със заключение на медицинска комисия.

СПИСЪК на заболяванията и уврежданията, при които се допуска безмитен внос на автомобили за лица над 6 г. с трайно намалена работоспособност или възможност за социална адаптация до 90 на сто включително: внос на автомобили

1. Лъжлива става на бедрото или подбедрицата при общи и местни противопоказания за оперативно лечение.

2. Анкилоза или рязко изразена контрактура на едната или на двете тазобедрени стави.

3. Едностранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничение на флексията в амплитуда 30 градуса C, или двустранна тежка коксартроза, довела до трайна контрактура с ограничение на флексията в амплитуда 50 градуса C.

4. Скъсяване на единия долен крайник анатомично или функционално със 7 и повече сантиметра.

5. Анкилоза на колянната става във флексия под ъгъл, по-голям от 30 градуса C.

6. Халтава колянна или тазобедрена става с абнормни, пасивни безактивни движения.

7. Облитериращи заболявания на артериалните съдове на долен крайник, довели до трофични изменения и затрудняващи походката.

8. Трайна парализа на ходилото или подбедрицата, както и тежка пареза на същите с остатъчни функционални движения в ставите и пръстите.

9. Трайна долна моноплегия, както и тежка долна монопареза.

10. Анкилоза на двете тазобедрени стави.

11. Контрактура на едната или на двете коленни стави, по-голяма от 30 градуса C.

12. Деформация на стъпалото в положение на принудителна трайна дорзифлексия над 10 градуса C и плантофлексия над 30 градуса C.

13. Имплантирани ендопротези на тазобедрената, колянната или глезенната става и състояние след реимплантация на същата при функционални нарушения в моноподалния стоеж, степента на мускулната компенсация, силата и издръжливостта, в обема на движенията и стабилността на имплантанта.

14. Двустранни високи конгенитални луксации при оформен функционален дефицит на стоежа, придвижването и издръжливостта.

15. Значително изразена деформация на гръбначния стълб и торакса със статична декомпенсация на стоежа и придвижването и минимални отклонения в сагитална, фронтална, трансверзална и аксиална проекция от 50 градуса C.

16. Вродени деформитети на долните крайници с нарушение на моно-биподалния стоеж, придвижването, силата и издръжливостта.

17. Хемофилна артропатия с нарушаване на стабилността и мобилитета на крайниците.

18. Артрогрипоза при декомпенсация на придвижването и стоежа.

19. Тежко изразен двустранен елефантиазис, затрудняващ придвижването.

20. Трайна долна параплегия.

21. Генерализирани форми на Бехтерев със засягане на тазобедрените стави.

22. Трайна хемиплегия (включително круциата), както и тежка хемипареза.

23. Средно изразена долна парапареза или хемипареза (включително круциата) със значително нарушение на двигателните функции.

24. Прогресивна мускулна дистрофия.

25. Късни и трайни последствия от травматично увреждане на гръбначния мозък или кауда еквина с рязко изразени двигателни нарушения или тежко разстройство на функциите на тазовите органи.

26. Миопатии с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност.

27. Мултиплена склероза.

28. Ампутация или дезартикулация на горен крайник над метакарпофалангиалните стави.

29. Ампутация или дезартикулация на долен крайник през или над метатарзалните стави.

Владислава Галева, юрист

Comments are closed.


November 2019
M T W T F S S
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archives

Welcome , today is Thursday, 21 November, 2019