Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/consensusbg/www/root/wp-content/plugins/seo-wordpress/seo-rewritetitle-class.php on line 17
Освобождаване на ученик от час по | КОНСЕНСУС

Освобождаване на ученик от час по “Физическо възпитание и спорт”

Categories: ПУБЛИКАЦИИ
Published on: 11 март, 2014

Всеки ученик има право да бъдат освободени от учебния предмет “Физическо възпитание и спорт”, ако има заболяване, за което е противопоказно упражняването на физическо натоварване и спорт. Освобождаването от участие в тези часове, не освобождава от присъствие в тях. Периодът, за който може да стане това освобождаване се определя от компетентните медицински органи, в зависимост от тежестта и прогнозата за развитие на съответното заболавяне.

Видът на заболяването и заключението за освобождаване се определят с:

  1. Медицинско удостоверение, издадено от личния или лекуващия лекар със срок за “допускане” или “не допускане” да се упражнява спортна дейност. Извършеният преглед се вписва в медицинската документация, издавана от лечебното заведение.При наличие на медицински документ за краткотрайно недопускане за упражняване на спортна дейност, присъствието на ученика се контролира от учителя по физическо възпитание и спорт.
  2. Протокол от лекарска консултативна комисия (ЛКК) по профила на заболяването (специализирана ЛКК).
  3. Решение на Трудово експертна лекарска комисия (ТЕЛК), в случаите когато с решение е определена “експертиза на степента на намалената възможност за социална адаптация на децата до 16-годишна възраст”.

За да бъде освободен ученикът от учебния предмет “Физическо възпитание и спорт” трябва да представи на директора на училището медицински документ сред посочените по-горе (от т. 1 до т. 3), съгласно който да бъде освободен от физическо възпитание.

Не е предвиден изричен ред, по който да става представянето на медицинските документи до директора на училището, но е редно това да стане с писмено заявление до директора на училището, към което да бъде приложен и съответния медицински документ.

Когато ученикът, който трябва да бъде освободен от физическо възпитание и спорт е на възраст до 14 г. заявлението се подава от единия от родителите (настойниците) му в качеството им на законни представители. Учениците на възраст от 14 до 18 г. могат и сами да подадат заявление, но със знанието и съгласието на техните родители (настойници).

Директорът като орган на управление на училището, който организира цялостната дейност в него (чл. 147, ал. 1, т. 1 ППЗНП) определя със ЗАПОВЕД как учениците, освободени по здравословни причини от учебния предмет “Физическо възпитание и спорт” за учебен срок и/или учебна година ще уплътняват времето, определено за този час.

Отговорността на директора на училището е свързана с осигуряване изпълнението на препоръките на здравните органи по отношение освобождаването на съответния ученик от физическо възпитание и спорт и спазването на тези препоръки от ученика.

Владислава Галева, юрист

Comments are closed.


November 2019
M T W T F S S
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
Archives

Welcome , today is Thursday, 21 November, 2019